Homestaffpeople

ENCIK MOHD LOTFI B SOLIHAN

ENCIK MOHD LOTFI B SOLIHAN
ENCIK MOHD LOTFI B SOLIHAN
N52 TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
Unit Pentadbiran dan HELWA
Pusat Islam
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.