Homestaffpeople

Ts. LUQMAN HAKIM BIN ALIAS

Ts. LUQMAN HAKIM BIN ALIAS
Ts. LUQMAN HAKIM BIN ALIAS
DV43 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.