Homestaffpeople

Tc. MOHD AGUS BIN SAMSUDIN

Tc. MOHD AGUS BIN SAMSUDIN
Tc. MOHD AGUS BIN SAMSUDIN
JA36 PENOLONG PEGAWAI SENIBINA KANAN (TBK)
Bahagian Arkitek
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2016 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.