Homestaffpeople

ENCIK MANSOR BIN MORDI

ENCIK MANSOR BIN MORDI
ENCIK MANSOR BIN MORDI
JA29 PENOLONG JURUTERA
Jabatan Ikhtisas Pendidikan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2016 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.