Homestaffpeople

Ts. Dr. MARIAH BINTI AWANG
Ts. Dr. MARIAH BINTI AWANG
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan

PENYELIDIK BERSEKUTU
Institut Kejuruteraan Integrasi
PENYELIDIK BERSEKUTU
Institut Kejuruteraan Integrasi
PENYELIDIK BERSEKUTU
Institut Kejuruteraan Integrasi
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
PENYELIDIK BERSEKUTU
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
KETUA KUMPULAN FOKUS (FG)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan