Homestaffpeople

Ts. Dr. MARLINA BINTI MOHAMAD

Ts. Dr. MARLINA BINTI MOHAMAD
Ts. Dr. MARLINA BINTI MOHAMAD
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

Australia Award (Aus4ASEAN)

2023 Australian Government, Department of Foreign Affair and Trade (DFAT)

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.