Homestaffpeople

Sr. MASFALIZA BINTI MOHSEN

Sr. MASFALIZA BINTI MOHSEN
Sr. MASFALIZA BINTI MOHSEN
DS45 PENSYARAH
Jabatan Pengurusan Harta Tanah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.