Homestaffpeople

Sr. MASFALIZA BINTI MOHSEN

Sr. MASFALIZA BINTI MOHSEN
Sr. MASFALIZA BINTI MOHSEN
DS45 PENSYARAH
Jabatan Pengurusan Harta Tanah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
AWARD

VIRTUAL INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2022 (RISE 2022) - PEMETAAN SEJARAH DAN WARISAN DI BANDAR PENGGARAM (BATU PAHAT), JOHOR: DARI PENGETAHUAN KEPADA APLIKASI

2022 PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN (ICC)

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.