Homestaffpeople

Ts. Dr. NORMAYATI BINTI NORDIN
Ts. Dr. NORMAYATI BINTI NORDIN
PENSYARAH KANAN (DS52)

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan

KETUA JABATAN
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
KETUA PANEL
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan