Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD AIDIL BIN TUMPANG

ENCIK MOHAMAD AIDIL BIN TUMPANG
ENCIK MOHAMAD AIDIL BIN TUMPANG
UF41 PEGAWAI FARMASI
Pejabat Am
Pusat Kesihatan Universiti
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.