Homestaffpeople

CIK DALILA BINTI MISMAN

CIK DALILA BINTI MISMAN
CIK DALILA BINTI MISMAN
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.