Homestaffpeople

ENCIK MOHD AZAM BIN JAINAL

ENCIK MOHD AZAM BIN JAINAL
ENCIK MOHD AZAM BIN JAINAL
N41 PENOLONG PENDAFTAR
Pejabat Am
Pusat Pembelajaran Berterusan dan APEL
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.