Homestaffpeople

ENCIK MOHD AZLAN BIN JEMAIN

ENCIK MOHD AZLAN BIN JEMAIN
ENCIK MOHD AZLAN BIN JEMAIN
H11 PEMBANTU AWAM
Bahagian Arkitek
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2016 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.