Homestaffpeople

ENCIK MUHAMAD AZLIN BIN SELAMAT

ENCIK MUHAMAD AZLIN BIN SELAMAT
ENCIK MUHAMAD AZLIN BIN SELAMAT
JA29 PENOLONG JURUTERA
Pejabat Am
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
AWARD

Pingat Perak 400m Senior (Lelaki) MAKSAK Games Malaysia 2022

2022 Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.