Homestaffpeople

ENCIK MOHD AZMAN BIN MOHD SADIKIN

ENCIK MOHD AZMAN BIN MOHD SADIKIN
ENCIK MOHD AZMAN BIN MOHD SADIKIN
C29 PENOLONG PEGAWAI SAINS
Kluster Sains Gunaan dan Teknologi
Pejabat Pengurusan Makmal
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.