Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD BADRUL HISYAM BIN MOHTAR

ENCIK MOHAMAD BADRUL HISYAM BIN MOHTAR
ENCIK MOHAMAD BADRUL HISYAM BIN MOHTAR
H11 PEMBANTU AWAM
Bahagian Pentadbiran Modal Insan
Pusat Kepimpinan dan Kompetensi
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.