Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD FADHLI HAKIM BIN AHMAD

ENCIK MUHAMMAD FADHLI HAKIM BIN AHMAD
ENCIK MUHAMMAD FADHLI HAKIM BIN AHMAD
JA29 PENOLONG JURUTERA
Pejabat Am
Pejabat Pengurusan Makmal
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.