Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD HANIF BIN SAMSOL

ENCIK MUHAMMAD HANIF BIN SAMSOL
ENCIK MUHAMMAD HANIF BIN SAMSOL
N29 PENOLONG PEGAWAI TADBIR
Pejabat Am
Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.