Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD ISA BIN SALIKIN

ENCIK MUHAMMAD ISA BIN SALIKIN
ENCIK MUHAMMAD ISA BIN SALIKIN
S29 PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
Unit Pentadbiran dan HELWA
Pusat Islam
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.