Homestaffpeople

PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. MOHD RAZALI BIN MD TOMARI
PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. MOHD RAZALI BIN MD TOMARI
PROFESOR MADYA (DS54)
TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN & PENERBITAN)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik