Homestaffpeople

ENCIK MOHD RIZAL BIN SANGAIMAN

ENCIK MOHD RIZAL BIN SANGAIMAN
ENCIK MOHD RIZAL BIN SANGAIMAN
JA29 PENOLONG JURUTERA
Bahagian Awam
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2014 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.