Homestaffpeople

ENCIK MOHD ROSLI BIN HARUN

ENCIK MOHD ROSLI BIN HARUN
ENCIK MOHD ROSLI BIN HARUN
J52 TIMBALAN KETUA JURUTERA KANAN
Pembangunan dan Penyenggaraan
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.