Homestaffpeople

ENCIK MOHD SANI BIN MOHD SHA'ARI

ENCIK MOHD SANI BIN MOHD SHA'ARI
ENCIK MOHD SANI BIN MOHD SHA'ARI
N48 TIMBALAN PENDAFTAR
Pejabat Am
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.