Homestaffpeople

Tc. MOHD SHAHIR BIN MOHAMAD ISMON

Tc. MOHD SHAHIR BIN MOHAMAD ISMON
Tc. MOHD SHAHIR BIN MOHAMAD ISMON
H22 PEMBANTU KEMAHIRAN KANAN
Bahagian Elektrik
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.