Homestaffpeople

ENCIK MOHD SUHAIMI BIN MD YASIN

ENCIK MOHD SUHAIMI BIN MD YASIN
ENCIK MOHD SUHAIMI BIN MD YASIN
DS45 PENSYARAH
Jabatan Teknologi Maklumat
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

INTERNATIONAL UNIVERSITY CARNIVAL ON E-LEARNING (IUCEL 2017) - SILVER MEDAL

USIM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.