Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD ZAHIR BIN AB'AZIZ

ENCIK MUHAMMAD ZAHIR BIN AB'AZIZ
ENCIK MUHAMMAD ZAHIR BIN AB'AZIZ
N41 PENOLONG PENDAFTAR
Pejabat Am
Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.