Homestaffpeople

ENCIK MOHD ZAINUDIN BIN NIKMAT

ENCIK MOHD ZAINUDIN BIN NIKMAT
ENCIK MOHD ZAINUDIN BIN NIKMAT
FA32 PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN (TBK)
Pejabat Am
Pejabat Pengurusan Akademik
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.