Homestaffpeople

ENCIK MOHD ZAKI BIN MOHD SALIKON

ENCIK MOHD ZAKI BIN MOHD SALIKON
ENCIK MOHD ZAKI BIN MOHD SALIKON
DS45 PENSYARAH
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2012 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.