Homestaffpeople

Ts. MEGAT SATRIA ZAINUDDIN BIN YAACOB

Ts. MEGAT SATRIA ZAINUDDIN BIN YAACOB
Ts. MEGAT SATRIA ZAINUDDIN BIN YAACOB
DV51 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.