Homestaffpeople

PROF. MADYA Dr. MOHD FAIZAL BIN MOHIDEEN BATCHA

PROF. MADYA Dr. MOHD FAIZAL BIN MOHIDEEN BATCHA
PROF. MADYA Dr. MOHD FAIZAL BIN MOHIDEEN BATCHA
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
AWARD

Thermal Energy Efficiency & Solar Thermal Technology Expert

2022 UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO)

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.