Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD FIRDAUS BIN SAAT

ENCIK MOHAMAD FIRDAUS BIN SAAT
ENCIK MOHAMAD FIRDAUS BIN SAAT
JA29 PENOLONG JURUTERA
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pengangkutan
Pejabat Pengurusan Makmal
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.