Homestaffpeople

ENCIK MOHD MARHAFIDZ BIN MARJORI

ENCIK MOHD MARHAFIDZ BIN MARJORI
ENCIK MOHD MARHAFIDZ BIN MARJORI
JA29 PENOLONG JURUTERA
Kluster Sains Gunaan dan Teknologi
Pejabat Pengurusan Makmal
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.