Homestaffpeople

Sr. Dr. MOHD HAFIZAL BIN ISHAK
Sr. Dr. MOHD HAFIZAL BIN ISHAK
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Pengurusan Harta Tanah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan