Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD NIZAM BIN AHMAD FUAD

ENCIK MUHAMMAD NIZAM BIN AHMAD FUAD
ENCIK MUHAMMAD NIZAM BIN AHMAD FUAD
U29 JURURAWAT
Pusat Kesihatan Universiti (Kampus Pagoh)
Pusat Kesihatan Universiti
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.