Homestaffpeople

PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD NOOR BIN ABDULLAH

PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD NOOR BIN ABDULLAH
PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD NOOR BIN ABDULLAH
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
AWARD

VIRTUAL INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2022 (RISE2022)

2022 RISE2022 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.