Homestaffpeople

Ts. MOHAMAD BIN MD SOM

Ts. MOHAMAD BIN MD SOM
Ts. MOHAMAD BIN MD SOM
DV44 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

Virtual International Research and Innovation Symposium and exposition (RISE 2022)

2022 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.