Homestaffpeople

ENCIK MOHD AIDIL BIN HAMIDON

ENCIK MOHD AIDIL BIN HAMIDON
ENCIK MOHD AIDIL BIN HAMIDON
H11 PEMANDU KENDERAAN
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Pusat Kesihatan Universiti
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.