Homestaffpeople

ENCIK MOHD AMIN BIN MOHAMED BADI

ENCIK MOHD AMIN BIN MOHAMED BADI
ENCIK MOHD AMIN BIN MOHAMED BADI
JA36 PENOLONG JURUTERA KANAN
Pengurusan Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.