Homestaffpeople

Ts. Dr. MOHD ARIF BIN ROSLI

Ts. Dr. MOHD ARIF BIN ROSLI
Ts. Dr. MOHD ARIF BIN ROSLI
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.