Homestaffpeople

ENCIK MOHD ASMADI BIN MOHD ANGSOR

ENCIK MOHD ASMADI BIN MOHD ANGSOR
ENCIK MOHD ASMADI BIN MOHD ANGSOR
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengurusan Perniagaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.