Homestaffpeople

ENCIK MOHD AZHAR BIN MOHD SUKOR

ENCIK MOHD AZHAR BIN MOHD SUKOR
ENCIK MOHD AZHAR BIN MOHD SUKOR
KP11 PENGAWAL KESELAMATAN
Bahagian Keselamatan
Pejabat Pendaftar
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.