Homestaffpeople

ENCIK MOHD AZLAN BIN RAHMAT

ENCIK MOHD AZLAN BIN RAHMAT
ENCIK MOHD AZLAN BIN RAHMAT
KP11 PENGAWAL KESELAMATAN
Bahagian Keselamatan
Pejabat Pendaftar
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.