Homestaffpeople

Ts. MOHD FAHMI BIN ABDUL RAHMAN

Ts. MOHD FAHMI BIN ABDUL RAHMAN
Ts. MOHD FAHMI BIN ABDUL RAHMAN
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.