Homestaffpeople

Ts. Dr. MOHD FAHMY BIN ABDULLAH

Ts. Dr. MOHD FAHMY BIN ABDULLAH
Ts. Dr. MOHD FAHMY BIN ABDULLAH
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengurusan Perniagaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
AWARD

TOP 10 UTHM RESEARCHERS (INDUSTRIAL GRANT)

2021 RMC. UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.