Homestaffpeople

ENCIK MOHD FAIZAL BIN MOHAMED NOR

ENCIK MOHD FAIZAL BIN MOHAMED NOR
ENCIK MOHD FAIZAL BIN MOHAMED NOR
DS45 PENSYARAH
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

INTERNATIONAL UNIVERSITY CARNIVAL ON E-LEARNING (IUCEL) - GOLD

2018 IUCEL

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.