Homestaffpeople

ENCIK MOHD FARID BIN MOHAMMAD HAMIN

ENCIK MOHD FARID BIN MOHAMMAD HAMIN
ENCIK MOHD FARID BIN MOHAMMAD HAMIN
N29 PENOLONG PEGAWAI TADBIR
Pejabat Am
Pusat Pengajian Siswazah
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.