Homestaffpeople

ENCIK TUAN MOHD HAFEEZ BIN TUAN IBRAHIM

ENCIK TUAN MOHD HAFEEZ BIN TUAN IBRAHIM
ENCIK TUAN MOHD HAFEEZ BIN TUAN IBRAHIM
DS45 PENSYARAH
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.