Homestaffpeople

ENCIK TUAN MOHD HAFEEZ BIN TUAN IBRAHIM

ENCIK TUAN MOHD HAFEEZ BIN TUAN IBRAHIM
ENCIK TUAN MOHD HAFEEZ BIN TUAN IBRAHIM
DS45 PENSYARAH
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

PINGAT AM PERTAHANAN AWAM (P.A.P.)

2022 ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.