Homestaffpeople

ENCIK MOHD HASNI BIN CHUMIRAN

ENCIK MOHD HASNI BIN CHUMIRAN
ENCIK MOHD HASNI BIN CHUMIRAN
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.