Homestaffpeople

ENCIK MOHD IZZAT IZZUDDIN BIN JASNI

ENCIK MOHD IZZAT IZZUDDIN BIN JASNI
ENCIK MOHD IZZAT IZZUDDIN BIN JASNI
J19 PENJAGA JENTERA ELEKTRIK
Pembangunan dan Penyenggaraan
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.