Homestaffpeople

Ar. MOHD JAMIL BIN MOHD HAMBERI

Ar. MOHD JAMIL BIN MOHD HAMBERI
Ar. MOHD JAMIL BIN MOHD HAMBERI
DS51 FELO INDUSTRI
Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.