Homestaffpeople

ENCIK MOHD KHAIRI BIN KHADZIR

ENCIK MOHD KHAIRI BIN KHADZIR
ENCIK MOHD KHAIRI BIN KHADZIR
JA29 PENOLONG ARKITEK LANDSKAP
Pembangunan dan Penyenggaraan
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.